Kartka z kalendarza

W 1736 roku urodził się  James Macpherson szkocki poeta okresu preromantyzmu, autor wpływowej mistyfikacji: zbioru poematów Pieśni Osjana, których autorstwo przypisał (w rzeczywistości nieistniejącemu) celtyckiemu bardowi, Osjanowi, tworząc modę na tzw.  osjanizm w okresie  sentymentalizmu  i romantyzmu.

W 1922 roku rozpoczął się faszystowski zamach stanu zwany marszem na Rzym, w wyniku którego władzę we Włoszech przejął Benito Mussolini.