Kartka z kalendarza

W 1921 roku Rada Ligi Narodów podjęła decyzję o dokonaniu podziału Górnego Śląska. Polska otrzymała ok. 30% powierzchni terytorium plebiscytowego zamieszkiwanego przez 46% ludności, na którym znajdowało się 60% hut i 76% kopalń (węgla oraz rud cynku i ołowiu). Rozstrzygnięcie zostało ostatecznie zatwierdzone przez Radę Ambasadorów Ligi Narodów 20 października.

W 1931 roku na górze Corcovado w Rio de Janeiro, na pamiątkę setnej rocznicy niepodległości Brazylii, uroczyście odsłonięto pomnik Chrystusa Odkupiciela. Statuę zaprojektował Paul Landowski francuski rzeźbiarz polskiego pochodzenia, rzeźbę zbudowano we Francji i przewieziono do Rio de Janeiro.