Kartka z kalendarza

W 1939 roku po siedmiu dniach obrony skapitulowali obrońcy Westerplatte. W okresie międzywojennym na terenie Westerplatte funkcjonowała Wojskowa Składnica Tranzytowa, której obrona we wrześniu 1939 stała się symbolicznym początkiem II wojny światowej oraz polskiego oporu przeciw agresji III Rzeszy.