Kartka z kalendarza

W 1456 roku zakończono pierwszy druk Biblii Gutenberga. To pierwsze wydawnictwo dziełowe w Europie wykonane za pomocą druku (przy użyciu czcionki ruchomej). Jest kompletnym wydaniem Pisma Świętego. Została przygotowana do druku i wydrukowana w latach 1452–1455 w Moguncji. Łaciński tekst Wulgaty, tj. tłumaczenie św. Hieronima ze Strydonu, wydrukowany jest w wąskim układzie dwułamowym, 42-wierszowym, stąd druga nazwa. Trzecia popularna nazwa Biblii związana jest z kard. Jules’em Mazarinem, z którego biblioteki pochodzi pierwszy opisany przez bibliografów egzemplarz.

W 1966 roku w okolicach Buckley zmarł Tadeusz Komorowski h. Korczak, ps. „Bór”, „Znicz”, „Lawina”, „Korczak”, „Gajowy”, „Prawdzic” pułkownik kawalerii Wojska Polskiego, generał dywizji Polskich Sił Zbrojnych. Premier rządu RP na uchodźstwie (1947–1949), Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych (1945–1947), Komendant Główny Armii Krajowej (1943–1944), członek Rady Trzech (od 1956). Kawaler Orderu Orła Białego i Virtuti Militari. Podjął decyzję o wybuchu powstania warszawskiego. Na emigracji zarabiał na życie jako tapicer. Zmarł na atak serca w trakcie polowania.