Kartka z kalendarza

W 1572 w Knyszynie zmarł bezpotomnie Zygmunt II August król Polski i wielki książę litewski . Był to ostatni męski przedstawiciel dynastii Jagiellonów na tronie polskim.

W 1901 roku  Sorze w urodził się Vittorio De Sica włoski reżyser filmowy, przedstawiciel neorealizmu (Złodzieje rowerów). Reżyser zdobył uznanie filmami, w których uwaga skupiona jest na ludziach bezbronnych i pozbawionych siły przebicia.