Kartka z kalendarza

W 1791 roku Sejm Czteroletni uchwalił Konstytucję 3 Maja. Ustawę regulującą ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Jest ona pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją.

W 1469 roku we Florencji, urodził się Niccolò Machiavelli. Prawnik, filozof, pisarz społeczny i polityczny, historyk i dyplomata florencki, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli renesansowej myśli politycznej. Napisał traktat o sprawowaniu władzy pt. Książę, który sprawił, że od jego nazwiska powstał termin makiawelizm. Opisywał funkcjonowanie zarówno republik, jak i królestw. W 1559 jego pisma znalazły się na kościelnym indeksie ksiąg zakazanych.