Kartka z kalendarza

W 1945 roku w Jałcie zakończyła obrady konferencja „Wielkiej Trójki”, w której uczestniczyli Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt i Józef Stalin. W wyniku zawartego porozumienia Polska po wojnie znalazła się w strefie wpływów Związku Sowieckiego. Rząd RP na Uchodźstwie uznał ten fakt za zdradę ze strony aliantów.

W 2004 roku w Tampie na Florydzie zmarł płk Ryszard Kukliński, oficer Sztabu Generalnego LWP, który przekazał CIA informacje o przygotowaniach do wprowadzenia stanu wojennego w Polsce oraz plany tej operacji, a także inne tajemnice Układu Warszawskiego.