Alegorie cnót według Cesarego Ripy

Cierpliwość

Ciernie to przykrości dotykające naszej czci, mienia albo życia; jakkolwiek kłują one stopy, tzn. utrudniają bieg spraw ziemskich, to jednak głowę i szlachetniejsze członki pozostawiają w spokoju. Istotnie, dusza uładzona i mocno wspierająca się na niezachwianej cnocie nie doznaje szkody od rzeczy ziemskich. Zasiadanie na głazie wskazuje, że trudną jest sztuką poddać się w spokoju ducha władzy cierpliwości, łatwo od niej odejść.