Alegorie cnót według Cesarego Ripy

Rozwaga

Maluje się ją w wieku dojrzałym, gdy osąd i rozwaga są przymiotami tego okresu życia. Złota suknia i fioletowy płaszcz oznaczają nie tylko powagę zacnej duszy, ale również właściwy jej trafny i prawdziwy osąd rzeczy zacnych. W ręku trzyma ołowiankę dla pokazania, że człek rozważny zawsze z największą pilnością przestrzega reguły równości. Obok niej maluje się wielbłąda na znak rozwagi tego zwierzęcia, które nigdy nie bierze na siebie ciężaru większego niż potrafi udźwignąć.