Alegorie cnót według Cesarego Ripy

Pouczalność

Przyuczenie jest ćwiczeniem w nabywaniu zacnych nawyków i chwalebnych zalet; przedstawia się je w postaci wspaniałej, bo tylko dusze szlachetne łatwo naginają się do przykrości poprzedzających cnoty. Długa gładka szata wskazuje, że gwoli wyrobienia dobrych nawyknień potrzebne jest ciągłe ćwiczenie, zwierciadło zaś daje nam, do zrozumienia, że wszelki nasz uczynek musi być przemyślany i uzgodniony z uczynkami innych, którzy mają być przez wszystkich za to samo chwaleni.