Terminy egzaminów, konsultacji i zaliczeń w sesji poprawkowej 2021/2022

Terminy egzaminów

Terminy zaliczeń i konsultacji

prof. dr hab. inż. Aleksander Kozłowski

zaliczenie ćwiczeń projektowych z Konstrukcji Metalowych

– poniedziałek 19.09 o godz. 10.00

– piątek 23.09 o godz. 10.00

dr inż. Kazimierz Piszczek

II rok, studia STACJONARNE:
a) zaliczenie projektów z Konstrukcji Betonowych I:
23 września (piątek) godz. 10.00-16.00, kampus przy ul. Dmochowskiego
(dodatkowo 24 i 25 września jak niżej);

II rok, studia NIESTACJONARNE:
a) egzamin z Mechaniki Budowli II:
24 września (sobota) godz. 09.00-12.00, kampus przy ul. Dmochowskiego
b) zaliczenie projektów z Konstrukcji Betonowych I:
24 września (sobota) godz. 09.00-18.00, kampus przy ul. Dmochowskiego
25 września (niedziela) godz. 09.00-15.00, kampus przy ul. Dmochowskiego

III rok, studia NIESTACJONARNE:
a) zaliczenie projektów z Konstrukcji Murowych (1 Student):
24 września (sobota) godz. 09.00-18.00, kampus przy ul. Dmochowskiego
25 września (niedziela) godz. 09.00-15.00, kampus przy ul. Dmochowskiego

dr inż. Dariusz Leń

III rok, studia STACJONARNE

a) kolokwium poprawkowe z Konstrukcji Murowych

20 września (wtorek) godz. 11.00-12.00, kampus przy ul. Dmochowskiego

b) zaliczenie projektów z Konstrukcji Murowych

20 września (wtorek) godz. 11.00-13.00, kampus przy ul. Dmochowskiego

II rok, studia NIESTACJONARNE

a) zaliczenie projektów z Konstrukcji Metalowych

25 września (niedziela) godz. 12.00-15.00, kampus przy ul. Dmochowskiego

dr inż. Zbigniew Kiełbasa

I rok, studia STACJONARNE 26+

zaliczenie poprawkowe z Wytrzymałości Materiałów

25 września (niedziela) godz. 9.00-11.30, kampus przy ul. Dmochowskiego (sala 11)