Szkolenie w ramach współpracy z POIIB

Zapraszamy studentów kierunku budownictwo, inzynieria środowiska, energetyka zainteresowanych tematyką szkolenia z zakresu zapewnienia możliwości prowadzenia działań ratowniczych i ewakuacji  w rozumieniu przepisów przeciwpożarowych

Program warsztatów:

1. Wymagane długości dojść i przejść ewakuacyjnych dla budynków projektowanych oraz istniejących. Aktualne wymogi formalne dla Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.
2. Rozwiązania techniczne zabezpieczenia przed zadymieniem poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych.
3. Wymagania dotyczące klasy odporności ogniowej elementów budowlanych stanowiących obudowę dróg ewakuacyjnych.
4. Uzgadnianie projektów budowlanych pod względem przeciwpożarowym. Odpowiedzialność projektanta i rzeczoznawcy ds. p-poż. za rozdział projektu budowlanego „wymagania w zakresie p-poż.” w świetle obowiązujących przepisów
5. Omówienie wymaganych parametrów  technicznych dla dróg pożarowych.

Wykładowca: mgr inż. Dariusz Rałowski – absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie oraz Politechniki Rzeszowskiej. Obecnie Zastępca Naczelnika Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego Komendy Miejskiej PSP w Rzeszowie.

05.11.2018 r. godz. 16.00 – 20.00
Krosno
 – Kampus Politechniczny PWSZ im. S. Pigonia, ul. Dmochowskiego 12