Seminarium regionalne nt. identyfikacji i prognozowania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych w budownictwie

Zapraszamy do udziału w seminarium regionalnym nt. identyfikacji i prognozowania potrzeb kwalifikacyjno-zawodwych w budownictwie, które odbędzie się 18 marca 2022 roku na terenie Kampusu Politechnicznego KPU w Krośnie.

Cel: wymiana doświadczeń w zakresie identyfikowania i prognozowania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych na rynku pracy w budownictwie w krótkiej i długiej perspektywie czasowej w oparciu  o dane pozyskiwane z różnych źródeł, w tym dyskusja nt. szans i wyzwań w tym obszarze oraz możliwości kształtowania równowagi pomiędzy popytem a podażą kompetencji w ramach prowadzenia tzw. evidence based policy w budownictwie.

Odbiorcy: przedstawiciele sektora budownictwa, w tym w szczególności przedsiębiorcy działający  w sektorze, przedstawiciele organizacji budownictwa powiatu krośnieńskiego i województwa podkarpackiego, środowiska akademickiego, szkół budowlanych.

Data i miejsce spotkania:
18 marca 2022 r., godzina 10:00
Kampus Techniczny KPU
ul. Jerzego Dmochowskiego 12
38-400 Krosno

Szczegółowy program seminarium dostępny poniżej:

Program seminarium

Prosimy o rejestrację na seminarium z wykorzystaniem linku:

https://i2xpip-seminarium-regionalne-zzb.konfeo.com/pl/groups

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Informacja RODO