Prezentacja Katedry Dróg i Mostów Politechniki Rzeszowskiej

Zapraszamy na prezentację, będącą wprowadzeniem do studiowania na PRz w specjalnościach drogowej i mostowej (II stopień studiów). Spotkanie kierowane jest do studentów 1, 2, 3 i 4 roku studiów inżynierskich. Przewidywany czas spotkania ok. 45-60 min.

Miejsce i termin spotkania:
Wtorek 06.12.2022 r., godz. 11.00
Aula 2, ul. Dmochowskiego 12