Organizacja zajęć od 24 do 30 października

Od dnia 24 do 30 października br. zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych realizowane są zdalnie, wg rozkładów zajęć. Wyjątek stanowią zajęcia praktyczne, których charakter nie pozwala na ich realizację w sposób zdalny i zajęcia przewidziane do realizacji na ostatnim roku studiów. Proszę o śledzenie harmonogramu zajęć.