Organizacja semestru letniego 2021/2022

Zajęcia dydaktyczne w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie w terminie od 19 do 27.02.2022 będą odbywać się zdalnie, zgodnie z trybem określonym w Komunikacie Rektora nr 9/21 z dnia 3 grudnia 2021 roku.
Od 28 lutego br. zajęcia w semestrze letnim na studiach stacjonarnych odbywają się w trybie tradycyjnym jako podstawowym. Zajęcia na studiach niestacjonarnych oraz stacjonarnych 26+ realizowane są w trybie tradycyjnym na Uczelni, a wybrane wykłady w trybie hybrydowym.
Poprzez tryb hybrydowy należy rozumieć odbywanie wykładów zarówno w formie bezpośredniej na Uczelni jak i w formie zdalnej. Forma zdalna oznacza prowadzenie kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, tj. w trybie synchronicznym, zgodnie z harmonogramem zajęć, za pośrednictwem platformy MS Teams lub platformy ZOOM.