Nauka zdalna

Studenci

Od dnia 24 do 30 października br. zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku budownictwo będą realizowane zdalnie, wg rozkładów zajęć. Wyjątek stanowią zajęcia praktyczne, których charakter nie pozwala na ich realizację w sposób zdalny i zajęcia przewidziane do realizacji na ostatnim roku studiów,
W dniach od 31 października do 8 listopada br. zajęcia dydaktyczne na kierunku budownictwo będą odbywały się wyłącznie w formie zdalnej!
Wyszczególnione zajęcia znajdują się w harmonogramach do pobrania