IX Rajd Integracyjny Studentów I Roku Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie

13 października 2021 r. odbędzie się IX Rajd Integracyjny Studentów I Roku Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie.

Celem rajdu jest integracja studentów pierwszych roczników oraz zwrócenie ich uwagi na bogactwo przyrodnicze i kulturowe najbliższych okolic Krosna, Pogórza Strzyżowsko-Dynowskiego oraz Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego.

Rajd ma charakter obowiązkowy realizowany w ramach zajęć dydaktycznych.

Szczegółowe informacje dotyczące Rajdu dostępne są pod linkiem:

https://kpu.krosno.pl/ix-rajd-integracyjny-studentow-i-roku-karpackiej-panstwowej-uczelni-w-krosnie/