I Edycja Konkursu architektoniczno-inżynierskiego pt. „DWA OBLICZA JEDNA PRZYSZŁOŚĆ”.

Miesięcznik Builder oraz Stowarzyszenie Producentów Betonów zapraszają do udziału w I EDYCJI KONKURSU ARCHITEKTONICZNO-INŻYNIERSKIEGO PT. „DWA OBLICZA JEDNA PRZYSZŁOŚĆ”

Zadanie konkursowe

Zadaniem uczestników Konkursu „DWA OBLICZA JEDNA PRZYSZŁOŚĆ” jest „Projekt koncepcyjny architektoniczno-inżynierski współczesnego akademika marzeń w wybranej lokalizacji”, uwzględniający zastosowanie dwóch podstawowych technologii: prefabrykacji betonowej oraz autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK). Jednym z elementów edukacyjnych konkursu będzie Maraton BIM, który odbędzie się w Warszawie w dniach 9 -11 maja 2022 r.

Do kogo skierowany jest konkurs?

Konkurs skierowany jest do studentów z kierunków architektury i budownictwa ogólnopolskich uczelni wyższych. W konkursie mogą wziąć udział zespoły architektoniczno-budowlane reprezentujące ośrodki akademickie, prowadzące kierunki kształcenia architektura oraz budownictwo w uczelniach publicznych i prywatnych. Daną uczelnię lub połączone dwie uczelnie, może reprezentować tylko jeden zespół projektowy. Do konkursu zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 10 zespołów, o czym będzie decydować kolejność przesłania kompletnego formularza zgłoszenia zespołu.

Szczegóły dotyczące zgłaszanych zespołów

Zespół projektowy może składać się z maksymalnie 4 studentów, minimum po jednym z kierunków: architektura i budownictwo oraz z maksymalnie dwóch opiekunów – np. pracowników dydaktycznych uczelni, opiekunów kół naukowych.

Termin zgłoszenia

Termin zgłoszenia do konkursu to 31 stycznia 2022 r.

Linki do pełnej informacji o konkursie w serwisie builder4future.pl

O konkursie

Zadanie konkursowe

Maraton BIM

Regulamin

Nagrody