Harmonogram dni adaptacyjnych dla studentów I roku studiów

Szczegółowy plan dni adaptacyjnych dla kierunku Budownictwo

30.09.2022 (piątek)

16.30 – 18.00 Spotkanie z samorządem studenckim oraz spotkanie w sprawie zajęć WF – Suchodół, ul. Dmochowskiego 12, Budynek A, Sala 11 (Zmiana)

1.10.2022 (sobota)

9.00 – 11.15 Pedagogika studiowania – Suchodół, ul. Dmochowskiego 12, AULA
11.30 – 13.45 Spotkanie z kierownikiem zakładu i opiekunem roku – Suchodół, ul. Dmochowskiego 12, Budynek A, s. 16