Dni adaptacyjne 1 rok

Harmonogram dni adaptacyjnych w w dniach 26-27 września 2019

Budownictwo (studia stacjonarne)

26.09.2019 (czwartek)

8.30 – szkolenie BHP oraz spotkanie w sprawie zajęć WF – ul. Kazimierza Wielkiego 8, s. 13)

11.50 – Prawa i obowiązki studenta – ul. Kazimierza Wielkiego 4, AULA

13.30 – Pedagogika studiowania – ul. Kazimierza Wielkiego 4, AULA

27.09.2019 (piątek)

10.10 – spotkanie z kierownikiem zakładu i opiekunem roku – ul. Dmochowskiego 12, budynek A, s. 27

13.30 – szkolenie biblioteczne – Rynek 1, hol Biblioteki Głównej, przejście przez budynek rektoratu