Regulamin biegu Sokoła

 Regulamin

VII Biegu Sokoła im. dra Stanisława Rabiasza

o puchar Rektora

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie

 

I .Cel:

– uczczenie pamięci dra Stanisława Rabiasza, Dyrektora Instytutu Politechnicznego

– promocja Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie

– upowszechnianie biegania jako prozdrowotnej formy ruchu,

– kształtowanie tradycji organizacji Sokół.

 

  1. Organizatorzy:

– Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  im. Stanisława Pigonia w Krośnie,

– Klub Uczelniany Akademicki Związek Sportowy PWSZ w Krośnie,

 

III. Termin i miejsce:

-28 maja 2019 r. (wtorek) godzina 17.00,
– Kampus Politechniczny, Suchodół, ul. Dmochowskiego 12.

 

  1.  Dystans biegu głównego:

-5 km.

 

  1. Warunki uczestnictwa – zgłoszenia:

– wszyscy uczestnicy startują na własną odpowiedzialność, osoby niepełnoletnie   za  zgodą rodziców lub prawnych opiekunów,

– termin zgłoszeń i wpłat wpisowego do 23 maja na konto

Bank Pekao S.A. o/Krosno 39 1240 2311 1111 0010 5453 8749.

– zgłoszenia w terminie – opłata 10 zł – każdy zgłoszony w terminie uczestnik otrzyma okolicznościową koszulkę

– zgłoszenia po terminie opłata w Biurze Zawodów – 30 zł

– Zgłoszenia ONLINE 

 

  1. Program:

 

14.30 – 16.30     Weryfikacja zgłoszeń uczestników biegu

17.00                   Start do Biegu

18.30                   Wręczenie nagród i upominków oraz losowanie nagród niespodzianek

 

VII. Kategorie wiekowe:

Kat. A – generalna kobiet i mężczyzn,

Kat. B – do 19 lat kobiet i mężczyzn,

Kat. C – 20 – 39 lat kobiet i mężczyzn,

Kat. D – 40 – 59 lat kobiet i mężczyzn,

Kat. E – 60 i więcej kobiet i mężczyzn,

Klasyfikacje:

– klasyfikacja studentów PWSZ w Krośnie kobiet i mężczyzn,

– klasyfikacja drużynowa poszczególnych kierunków i roczników studiów PWSZ w Krośnie  w ramach Akademickiej Ligi PWSZ Krosno (w klasyfikacji drużynowej liczy się suma  punktów uzyskanych przez poszczególnych uczestników drużyny liczona w zależności od uzyskanego miejsca na mecie) ostatni zawodnik otrzymuje 1 pkt, przedostatni 2 pkt. Itd.) Czym więcej startujących tym więcej punktów              

– klasyfikacja najlepszego pracownika uczelni, kobiet i mężczyzn 

 

VIII. Nagrody: 

Dyplomy i statuetki w poszczególnych kategoriach

  

Dodatkowe informacje:

– Oficjalna strona biegu