Regulamin biegu Sokoła

Regulamin X Biegu Sokoła im. dra Stanisława Rabiasza o puchar Rektora Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie

I .Cel:

– uczczenie pamięci dra Stanisława Rabiasza, Dyrektora Instytutu Politechnicznego

– promocja Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie

– upowszechnianie biegania jako prozdrowotnej formy ruchu,

– kształtowanie tradycji organizacji Sokół.

II. Organizatorzy:

– Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie,

– Klub Uczelniany Akademicki Związek Sportowy KPU w Krośnie, 

III. Termin i miejsce:

– 31 maja 2022 r. (wtorek) godzina 17.00,
– Kampus Politechniczny, Suchodół, ul. Dmochowskiego 12.

IV. Dystans biegu głównego:

-5 km.

V. Warunki uczestnictwa – zgłoszenia:

– wszyscy uczestnicy startują na własną odpowiedzialność, osoby niepełnoletnie   za  zgodą rodziców lub prawnych opiekunów,

– termin zgłoszeń i wpłat wpisowego do 26 maja 2022 (czwartek) na konto

Bank Nowy S.A.  35 8642 1083 2002 8331 2333 0001

– zgłoszenia w terminie – opłata 20 zł

– zgłoszenie w terminie student KPU Krosno – opłata 10 zł

każdy zgłoszony w terminie uczestnik otrzyma okolicznościową koszulkę

– zgłoszenia po terminie opłata w Biurze Zawodów – 40 zł

Zgłoszenia ONLINE

VI. Program:

15.00 – 16.30     Weryfikacja zgłoszeń uczestników biegu

17.00                   Start do Biegu

18.30                   Wręczenie nagród i upominków oraz losowanie nagród niespodzianek

 

VII. Kategorie wiekowe:

Kat. A – generalna kobiet i mężczyzn,

Kat. B – do 19 lat kobiet i mężczyzn,

Kat. C – 20 – 39 lat kobiet i mężczyzn,

Kat. D – 40 – 59 lat kobiet i mężczyzn,

Kat. E – 60 i więcej kobiet i mężczyzn,

Klasyfikacje:

– klasyfikacja studentów KPU w Krośnie kobiet i mężczyzn,

– klasyfikacja pracowników KPU w Krośnie kobiet i mężczyzn 

VIII. Nagrody: 

Koszulki okazjonalne dla uczestników Biegu

Dyplomy i statuetki w poszczególnych kategoriach

Losowanie nagród wśród uczestników biegu