Regulamin biegu Sokoła

IX Bieg Sokoła im. dra Stanisława Rabiasza
o puchar Rektora Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie

I .Cel:
– uczczenie pamięci dra Stanisława Rabiasza, Dyrektora Instytutu Politechnicznego
– promocja Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie
– upowszechnianie biegania jako prozdrowotnej formy ruchu,
– kształtowanie tradycji organizacji Sokół.

II. Organizatorzy:
– Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie,
– Klub Uczelniany Akademicki Związek Sportowy KPU w Krośnie,

III. Termin i miejsce:
– 10 czerwca 2021 r. (czwartek) godzina 17.00, – Kampus Politechniczny, Suchodół, ul. Dmochowskiego 12.

IV. Dystans biegu głównego:
-5 km.

V. Warunki uczestnictwa – zgłoszenia:
– wszyscy uczestnicy startują na własną odpowiedzialność, osoby niepełnoletnie za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów,
– termin zgłoszeń i wpłat wpisowego do 8 czerwca na konto
Bank Pekao S.A. o/Krosno 39 1240 2311 1111 0010 5453 8749.
– zgłoszenia w terminie – opłata 10 zł – każdy zgłoszony w terminie uczestnik otrzyma okolicznościową koszulkę
– zgłoszenia po terminie opłata w Biurze Zawodów – 30 zł
– Zgłoszenia ONLINE

VI. Program:
15.00 – 16.30 Weryfikacja zgłoszeń uczestników biegu
17.00 Start do Biegu
18.30 Wręczenie nagród i upominków oraz losowanie nagród niespodzianek

VII. Kategorie wiekowe:
Kat. A – generalna kobiet i mężczyzn,
Kat. B – do 19 lat kobiet i mężczyzn,
Kat. C – 20 – 39 lat kobiet i mężczyzn,
Kat. D – 40 – 59 lat kobiet i mężczyzn,
Kat. E – 60 i więcej kobiet i mężczyzn,

Klasyfikacje:
– klasyfikacja studentów KPU w Krośnie kobiet i mężczyzn,
– klasyfikacja najlepszego pracownika uczelni, kobiet i mężczyzn

VIII. Nagrody:
Dyplomy i statuetki w poszczególnych kategoriach