prof. ndzw.dr hab. Sławomir Drozd

prof. ndzw. dr hab. Sławomir Drozd – ukończył studia na kierunku Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne na Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. W latach 1999-2001 był asystentem Zakładu Medycyny Sportowej uczestniczył w programach badawczych pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Przybyłowskiego. Programy badawcze głównie były skierowane na obszar z zakresu medycyny sportowej.

Pełni funkcję kierownika Zakładu Sportów Wodnych i Zimowych na Wydziale Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Był współorganizatorem wielu konferencji naukowych organizowanych przez Uniwersytet Rzeszowski, PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie, Urząd Miasta Rzeszowa, Podkarpackie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, Europejską Akademię na Rzecz Rozwoju Euroregionu Karpaty.

15 czerwca 2011 obronił pracę habilitacyjną pt. Kształtowanie sie wybranych zdolności koordynacyjnych 10-letnich chłopców w dziedzinie pedagogika sportu na Uniwersytecie Preszovskim w Preszovie.

Posiada następujące uprawnienia instruktorskie: instruktor sportu w dyscyplinie żeglarstwo, instruktor sportu w dyscyplinie kajakarstwo, instruktor rekreacji w dyscyplinie samoobrona, instruktor rekreacji w dyscyplinie survival, instruktor sportu w dyscyplinie narciarstwo zjazdowe, instruktor rekreacji w dyscyplinie narciarstwo zjazdowe. Ukończył studia podyplomowe w zakresie trenera II klasy w dyscyplinie pływanie oraz studia podyplomowe z pozyskiwania i zarządzania funduszami na cele rozwojowe uczelni wyższej.

prof. ndzw. dr hab. Sławomir Drozd do tej pory ukończył 2 maratony:

5. PKO MARATON RZESZOWSKI (08 października 2017)

uzyskany czas: 3:19:48

Rzeszów (19 października 2016 roku) 

uzyskany czas: 3:49:57