dr Dominik Wróbel

dr Dominik Wróbel – prorektor ds. studiów PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie. Absolwent studiów licencjackich i magisterskich na Uniwersytecie Wrocławskim, oraz Międzynarodowego Studium Doktoranckiego Nauk Przyrodniczych Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Przyrodnik, botanik, siedliskoznawca, florysta i pterydolog, skupiający się na badaniach różnorodności biologicznej dolin rzecznych i ich antropogenicznych przekształceniach. Autor i współautor ponad 60 artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz ponad 120 opracowań aplikacyjnych, w tym kilkunastu planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000. Członek Rady Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie zs. w Dukli. Członek Regionalnej Rady Ochrony Przyrody przy Regionalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Członek oddziału krakowskiego Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Sekcji Pterydologicznej. Członek Polskiego Towarzystwa Zielarzy i Fitoterapeutów w Krośnie.

Dr Dominik Wróbel do tej pory ukończył 10 maratonów.

XIV Maraton do Porto EDP (04 listopada 2017)

czas: 05:02:41

Zimowy Maraton Bieszczadzki  – 44 km (29 stycznia 2017) 

czas: 7:26:55.45

XXXIV Toruń Maraton (28 października 2016 roku)

czas: 4:56:47