Za nami VIII Integracyjny Rajd studentów I roku PWSZ im Stanisława Pigonia w Krośnie

 10 października 2019 roku studenci uczestniczyli w VIII Rajdzie Integracyjnym studentów I roku PWSZ w Krośnie. W imprezie, zorganizowanej przez Zakład Turystyki i Rekreacji, uczestniczyło blisko 400 studentów pierwszego rocznika, reprezentujących wszystkie kierunki studiów, w tym także około 20 studentów zagranicznych z grupy Erasmusa. Na pięciu trasach:

            – Szlakiem świątyń chrześcijańskich,

            – Szlakiem literackim Aleksandra Fredy i Balinta Balassiego,

            – Szlakiem roślin,

            – Szlakiem Krajoznawczym,

            – Szlakiem nafty i budownictwa drewnianego,

dzięki słonecznej pogodzie, w przepięknej jesiennej scenerii, uczestnicy mieli wyjątkową okazję zapoznania się z kulturą materialną oraz bioróżnorodnością najbliższych okolic Krosna i Pogórza Strzyżowsko-Dynowskiego. Obsługę przewodnicką Rajdu wspierali głównie nauczyciele akademiccy oraz studenci II roku Turystyki i Rekreacji. Rajd – podobnie jak w latach poprzednich – zakończył się, ogniskiem i wspólnym pieczeniem kiełbasy, na dziedzińcu zamku Kamieniec w Odrzykoniu.

            Na uwagę zasługuje również liczny udział nauczycieli akademickich oraz pracowników Studium Wychowania Fizycznego. W godzinach popołudniowych wszyscy, w znakomitych nastrojach wrócili do Krosna. Rajd – jak co roku – był znakomitą okazją do integracji studentów, którzy rozpoczynają dopiero studia na krośnieńskiej Uczelni.

 (P. Ł.)