Alegorie cnót według Cesarego Ripy

Prawdomówność

Jest to szczerość czysta, żadną miarą nie udawana i niczym nie przystrojona, dlatego przedstawia się ją z białą Gołąbką i w złotej sukni. Gest podawania serca oznacza jej zacność, ponieważ człowiek szczery, o woli nie zbrukanej żadną przywarą, nie ukrywa wnętrza swojego serca, owszem odsłania je przed każdym.