Egzamin FCE

Za nami bardzo pracowity weekend. W ubiegłą sobotę i niedzielę w naszej uczelni odbył się egzamin FCE, nad którego przebiegiem czuwali lektorzy Studium Języków Obcych. To pierwszy test z długiej serii egzaminów Cambridge English, do których w czerwcu przystąpią nasi kandydaci: studenci KPU w Krośnie oraz uczniowie Academii. W tym samym czasie lektorzy języka angielskiego SJO i Academii poprawiali w komisjach egzaminacyjnych tegoroczne testy ósmoklasisty. Było to dla nas kolejne cenne doświadczenie, przekładające się na jakość nauki w Academii i profesjonalizm jej pracowników.