Cambridge English w Academii

Cambridge English w Academii’
Grudzień był dla Academii miesiącem niezwykle wyjątkowym. Do pierwszych w Krośnie międzynarodowych egzaminów z języka angielskiego dla dzieci i młodzieży przystąpili nasi kursanci.
Jesteśmy z nich mega dumni, bo udowodnili, że należą do światowej czołówki i żadne wyzwanie nie jest im straszne!