Akademia Młodych – Regulamin

Zarządzenie Nr 28/18 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad funkcjonowania Akademii Młodych przy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie