Absolwenci 2023 – studiów podyplomowych Rolnictwo dla absolwentów studiów nierolniczych

15 stycznia 2023 roku w Państwowej Akademii Nauk Stosownych w Krośnie, odbył się egzamin dla Uczestników studiów podyplomowych Rolnictwo dla absolwentów studiów nierolniczych nadający kwalifikacje rolnicze w myśl ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2022 poz. 461).

Absolwenci tych studiów po pozytywnie zdanym egzaminie uzyskali również uprawnienia do zakupu gruntów rolnych w myśl ww. ustawy oraz kwalifikacje na samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolnego.
Słuchacze w ramach programu studiów podyplomowych ,,Rolnictwo dla absolwentów studiów nierolniczych’’ uzyskali wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu: technologii produkcji roślinnej i zwierzęcej, gleboznawstwa rolniczego, podstaw nawożenia, ochrony roślin, organizacji i ekonomiki produkcji rolniczej, agrobiznesu, marketingu artykułów rolnych oraz rachunkowości gospodarstw rolnych.

Wszystkim absolwentom serdecznie gratulujemy ukończenia studiów podyplomowych ,,Rolnictwo dla absolwentów studiów nierolniczych’’.