90 lat polonistyki w Rzymie – krośnieńska delegacja w Uniwersytecie Sapienza

Od 11 – 14 grudnia  2019 roku delegacja z PWSZ w Krośnie, na czele z rektorem Grzegorzem Przebindą brała udział w  uroczystościach 90 – lecia studiów polonistycznych w Uniwersytecie Sapienza w Rzymie zatytułowanych Knowledge and Friendship. 90 Years of Polish Studies At The Sapienza. Rzymska polonistyka świętowała w tych dniach swą piękną rocznicę między innymi dzięki niespotykanej  naukowej i organizacyjnej aktywności profesora Luigi Marinellego, naszego dobrego przyjaciela, jednego z najlepszych dziś w świecie Zachodu specjalistów w zakresie dawnej i współczesnej literatury polskiej. 

Przypomnijmy, że profesor Marinelli gościł w Krośnie w marcu bieżącego roku i wystąpił z wykładem na temat twórczości Czesława Miłosza. Jubileusz rzymskiej polonistyki stał się zatem okazją do rewizyty, ale także do pogłębienia współpracy z Wydziałem Literatury i  Filozofii w ramach prowadzonego przez naszą uczelnię wspólnie z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego projektu naukowego zatytułowanego Extralocal perspectives on Languages Cultures and Literatures.   

Na zdjęciu od lewej: Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Jacek Popiel, prof. Luigi Marinelli, Prof. Władysław Witalisz, dr Leokadia Styrcz-Przebinda

Gospodarze, obok seminariów i dyskusji z doktorantami, zaplanowali serię wystąpień, podczas których uczeni z Krakowa i Krosna mogli zaprezentować swoje najnowsze publikacje i badania. Wśród nich był między innymi ciepło przyjęty przez włoskich studentów wykład profesora Krzysztofa Pleśniarowicza na temat życia i twórczości Tadeusza Kantora. Warto dodać, że naukowa i osobista przyjaźń profesorów Marinellego i Pleśniarowicza liczy sobie już ponad 30 lat.  

Luigi Marinelli wraz z innymi włoskimi badaczami był także inicjatorem seminarium naukowego zatytułowanego The Esau complex: „minor” and „major” languages, cultures and literatures? (Kompleks Ezawa – małe i duże języki, kultury i literatury?), w którym wzięła udział cała polska delegacja.

Seminarium towarzyszyła wystawa pokaźnych polonistycznych zbiorów uniwersyteckiej biblioteki.

Do obchodów jubileuszu rzymskiej polonistyki włączyły się także Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej, Instytut Polski w Rzymie, a także organizatorzy XVIII Konkursu Chopinowskiego, który odbędzie się w Warszawie w październiku 2020 roku.

Do obchodów jubileuszu rzymskiej polonistyki włączyły się także Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej, Instytut Polski w Rzymie, a także organizatorzy XVIII Konkursu Chopinowskiego, który odbędzie się w Warszawie w październiku 2020 roku.

Tekst i zdjęcia Bartosz Gołąbek