9. Bogumił Luft wygłosił wykład „Rumunia – niedoceniony partner” w ramach cyklu Polska i jej sąsiedzi

Bogumił Luft wygłosił wykład Rumunia niedoceniony partner w ramach cyklu Polska i jej sąsiedzi

Bogumiła Lufta, który przyjechał na zaproszenie uczelni z Warszawy przywitał gospodarz spotkania prof. dr hab. Grzegorz Przebinda Rektor PWSZ w Krośnie. W kilku zdaniach przybliżył sylwetkę prelegenta – dziennikarza i publicysty, który od 1981 roku związany był z redakcją miesięcznika „Więź”.

Bogumił Luft publikował w „Tygodniku Solidarność”, a w następnych latach w „Spotkaniach”. W latach 1999-2006 był redaktorem, publicystą i komentatorem politycznym „Rzeczpospolitej” oraz komentatorem telewizyjnym i radiowym. W latach 2001-2003 był korespondentem „Rzeczpospolitej” w Bukareszcie i Kiszyniowie. Od 1993 do 1999 roku pełnił funkcję ambasadora RP w Rumunii, a w latach 2010-2012 ambasadora RP w Republice Mołdawii.

Bogumił Luft jest autorem książki „Rumun goni za happy endem”, o której mówił w trakcie spotkania w PWSZ w Krośnie. W trakcie wykładu opowiadał o Rumunii – kraju niedocenionym, traktowanym jako „gorszy brat”, z którym wszystkie kraje europejskie porównują się, mając satysfakcję, że są lepsi.

Prelegent, wyjaśnił pochodzenie narodu rumuńskiego, opowiadał o Rumunii i Mołdawii sięgając do wydarzeń historycznych z XV wieku. Przybliżył historię klasztorów w Bukowinie i Oltenii, zaznaczając jednocześnie, że w Rumunii wiara jest bardzo żywa, a klasztory pełne mnichów.

Rumuni mają do Polaków szczególny stosunek – traktują nas jako swoich przyjaciół, podobnie jak Serbów. Pamiętają bliskie związki średniowiecznego państwa mołdawskiego z Polską. Szlachta mołdawska pobierała nauki na Uniwersytecie Jagiellońskim i w kolegiach jezuickich.


„Rumun goni za happy endem” to wielowątkowa opowieść o spotkaniu dwóch dużych narodów – Polaków i Rumunów – oraz próbujących ich dogonić Mołdawian. Ponad trzydzieści lat osobistych przeżyć, spotkań i doświadczeń, które stały się udziałem autora zaowocowało piękną, bardzo osobistą opowieścią o krajach wciąż mało w Polsce znanych. To także zawiła, często dramatyczna historia Republiki Mołdawii, kraju, który nie może sobie poradzić ze spadkiem po komunizmie, zapatrzonego w wielką siostrę Rumunię, która z kolei walczy o historyczny sukces.

Zachęcamy do zakupu książki Bogumiła Lufta.

Więcej informacji pod nr telefonu 134375528.