5. Profesor Andrzej Nowak – Polska a Rosja. Wokół książki „Strachy i Lachy”

Profesor Andrzej Nowak  – Polska a Rosja. Wokół książki „Strachy i Lachy”

Spotkanie dla ludzi, którzy w sposób otwarty szukają swojego potwierdzenia obywatelskiego

W dniu 21 października br. na zaproszenie profesora Grzegorza Przebindy  Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie gościliśmy w uczelni profesora Andrzeja Nowaka – znanego historyka, publicystę, profesora nauk humanistycznych, wykładowcę Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesora zwyczajnego w Instytucie Historii PAN.

Profesor Andrzej Nowak wygłosił wykład Polska a Rosja. Wokół książki „Strachy i Lachy” w ramach cyklu spotkań Polska i jej sąsiedzi.

Profesor Grzegorz Przebinda szczególnie serdecznie przywitał obecnych na spotkaniu: wiceprezydentów Bronisława Barana i Tomasza Solińskiego, posła Rzeczypospolitej Polskiej Piotra Babinetza oraz wszystkich, którzy tłumnie przyszli wysłuchać prelekcji profesora Nowaka.

W pierwszej części spotkania profesor Grzegorz Przebinda przybliżył życiorys profesora oraz jego dorobek naukowy. Zaznaczył też, że spotkanie poświęcone będzie Rosji i relacjom polsko-rosyjskim. Podkreślił, że w najnowszej publikacji Intelektualna historia III RP dwa rozdziały powstały w wyniku wspólnej pracy profesora Nowaka i profesora Przebindy.  

Profesor Andrzej Nowak powiedział, że spotkanie będzie przeznaczone dla ludzi, którzy w sposób otwarty szukają swojego potwierdzenia obywatelskiego.  Dodał też, że o Rosji można mówić w nieskończoność. W swoim wystąpieniu odniósł się on do kulturowej i politycznej interakcji z Polską poprzez dzieje obu narodów. Losy Polaków i Rosjan – historycznych  sąsiadów – splatają się ze sobą. To Ruś  jest naszym najważniejszym wschodnim sąsiadem.  Początki relacji polsko-rosyjskich sięgają momentu chrztu i wyboru przez Polaków chrześcijaństwa. Dwa odmienne wyznania religijne spowodowały dyskurs między narodami i wpłynęły na przyszłość stosunków polsko-rosyjskich.

Profesor Andrzej Nowak przytoczył fragment wiersza Czesława Miłosza „Trwoga. Sen” (1918), który lepiej niż tomy historycznych kronik streszcza relację dwóch narodów:

I wielka trwoga wtedy mnie nawiedziła,

Ta, która miała być matką wszystkich moich trwóg

Triepiet małogo piered bolszim. Przed Imperium.

Które idzie i idzie na zachód, zbrojne w  łuki i arkany, pepesze,

Podjeżdżając powozką, grzmocąc kuczera po plecach,

Albo jeepem, w papachach, z kartoteką zdobytych krain.

A ja nic tylko uciekam, od stu, trzystu lat

Po lodzie i wpław, w dzień, w nocy, byle dalej,

Zostawiając nad rodzinną rzeką pancerz dziurawy i kufer z nadaniami króla,

Za Dniepr, potem za Niemen, za Bug, za Wisłę.

Publiczność aktywnie uczestniczyła w spotkaniu, a w części przeznaczonej na dyskusję liczba osób chcących zadać profesorowi pytanie była tak duża, że ze względu na ograniczony czas spotkania nie wszystkim udało się zabrać głos.

Po spotkaniu można było nabyć w promocyjnych cenach wydawnictwa profesora Andrzeja Nowaka i otrzymać autograf autora.

W dalszym ciągu w uczelni są do nabycia następujące publikacje prof. Andrzeja Nowaka:

Strachy i Lachy. Przemiany polskiej pamięci

Wielka księga patriotów polskich

Ojczyzna ocalona. Wojna sowiecko-polska 1919-1920

Więcej informacji pod nr tel. 13 43 75528.

(JJK)