Obchody Tygodnia Symulacji w Opiece Zdrowotnej w KPU w Krośnie

W dniach 14-15 września br. Centrum Symulacji Medycznej Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie przyłączyło się do obchodów Healthcare Simulation Week – Tygodnia Symulacji w Opiece Zdrowotnej. Organizowane wydarzenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony zaproszonych szkół oraz gości. W zaplanowanych przez nas warsztatach prowadzonych przez nauczycieli akademickich z Zakładu Pielęgniarstwa wzięli udział uczniowie z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie, II Liceum Ogólnokształcącego im. Konstytucji 3-go Maja w Krośnie oraz z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krośnie. Drugiego dnia Centrum Symulacji Medycznej odwiedziła i wzięła udział w warsztatach kadra zarządzająca Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 15 w Krośnie.

W kolejnych dniach świętowania Healthcare Simulation Week – Tygodnia Symulacji w Opiece Zdrowotnej grupa studentów III roku kierunku Pielęgniarstwo wraz z nauczycielami akademickimi wzięła udział w wizycie studyjnej w Innowacyjnym Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Opolskiego. Wizyta miała na celu wymianę doświadczeń zawodowych związanych z prowadzeniem zajęć metodą symulacji medycznej oraz nawiązaniu współpracy. Dodatkowo przygotowany został szereg scenariuszy symulacyjnych, podczas których studenci mogli ćwiczyć umiejętności praktyczne, ale też umiejętność pracy pod presją czasu czy komunikacji w zespole.

Czas spędzony w murach ICSM opolskiej uczelni będziemy wspominać jako czas nauki, poszerzenia doświadczenia, nawiązywania współpracy ale również jako czas dobrej zabawy. Serdecznie dziękuję Władzom Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego oraz całemu zespołowi Innowacyjnego Centrum Symulacji Medycznej za zaproszenie i poświęcony czas.

Nasza wizyta była również opisywana w lokalnych mediach:
https://radio.opole.pl/100,483852,cwiczyli-metody-udzielania-pierwszej-pomocy-ale-
https://nto.pl/simulation-week-na-wydziale-nauk-o-zdrowiu-uniwersytetu-opolskiego/ar/c1-15800854

Organizowane wydarzenie miało charakter międzynarodowy, tym bardziej cieszymy się iż byliście Państwo z nami w tych dniach! Dziękujemy za udział w warsztatach i odwiedziny Naszego Centrum Symulacji Medycznej.

Do zobaczenia za rok!

Katarzyna Studnicka

Kierownik Centrum Symulacji Medycznej