Archive for 13 października, 2021

Konkurs na opowiadanie w projekcie „Cyberdec” – termin przedłużony do 31 października br.

Konkurs na opowiadanie w projekcie „Cyberdec” – termin przedłużony do 31 października br.

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie  ogłasza konkurs dla studentów  na przygotowanie opowiadania, na którego podstawie powstanie scenariusz gry komputerowej realizowanej w ramach projektu „Cyberdec”. Szczegółowe wymagania dotyczące opowiadania znajdują się w Regulaminie konkursu. Termin nadsyłania prac upływa 15 października 2021 roku. Jury konkursu postanowiło przedłużyć termin nadsyłania prac do 31 […]

Czytaj dalej

Kartka z kalendarza

W 1952 roku powstał Zespół „Gawęda – reprezentacyjny Zespół Artystyczny Związku Harcerstwa Polskiego im. harcmistrzyni Barbary Kieruzalskiej. Gawęda jest zespołem dziecięco-młodzieżowym a jej twórcą był instruktor wychowania artystycznego Andrzej Kieruzalski. Trzynastu tancerzy zagrało pierwsze przedstawienie Gawędy pt. O Żaczku Szkolaczku i Sowizdrzale. W ciągu prawie 65 lat istnienia Gawęda dała ponad 6000 przedstawień na całym świecie. 

Myśl dnia

Bez względu na to, jak bar­dzo roz­grza­ny jest niedo­pałek, wyjęty z og­nia, szyb­ko gaśnie. Bez względu na to, jak bar­dzo mądry może być człowiek, będąc da­leko od swoich blis­kich, nig­dy nie zdoła zacho­wać swo­jego ciepła i płomienia swo­jej miłości.     /Paulo Coelho/