Archive for 12 października, 2021

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie zatrudni referenta technicznego ds. informatyki

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie zatrudni referenta technicznego ds. informatyki

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie zatrudni referenta technicznego ds. informatyki, który będzie pełnił rolę specjalisty ds. technologii wspierających w projekcie „Uczelnia bez barier – w kierunku edukacji włączającej” nr POWR.03.05.00-00-A079/20 współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Wymagania: wykształcenie informatyczne średnie lub wyższe, […]

Czytaj dalej

Naturalne wsparcie w powikłaniach poinfekcyjnych – Sympozjum Zielarskie w Wiśle

Naturalne wsparcie w powikłaniach poinfekcyjnych – Sympozjum Zielarskie w Wiśle

V Sympozjum Zielarskie w Wiśle 2-3 października 2021. „Naturalne wsparcie w powikłaniach poinfekcyjnych”. Sympozjum towarzyszyły III Targi Zielarskie i Fitoterapeutyczne, organizatorzy imprezy to Polska Grupa Zielarska i Polska Izba Zielarsko-Medyczna; patronat naukowy – Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie. Wagę problemu pokazała prof. Iwona Wawer (KPU, Krosno) otwierając obrady. Na COVID-19 […]

Czytaj dalej

Kartka z kalendarza

W 1921 roku Rada Ligi Narodów podjęła decyzję o dokonaniu podziału Górnego Śląska. Polska otrzymała ok. 30% powierzchni terytorium plebiscytowego zamieszkiwanego przez 46% ludności, na którym znajdowało się 60% hut i 76% kopalń (węgla oraz rud cynku i ołowiu). Rozstrzygnięcie zostało ostatecznie zatwierdzone przez Radę Ambasadorów Ligi Narodów 20 października. W 1931 roku na górze […]

Czytaj dalej

Myśl dnia

Wiel­kie spra­wy pow­stają w ciszy i sku­pieniu. Mu­simy uczyć się sztu­ki mil­cze­nia i skupienia.     /kard. Stefan Wyszyński/