Archive for 21 lipca, 2021

Konkurs na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Pielęgniarstwa

Konkurs na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Pielęgniarstwa

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnieogłasza konkursna stanowisko wykładowcy w Zakładzie Pielęgniarstwa Wymagania stawiane kandydatom:•dyplom doktora w dziedzinie nauk medycznych lub nauk o zdrowiu,•aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza,•minimum roczna praktyka zawodowa na stanowisku pielęgniarki/pielęgniarza,•udokumentowany udział w szkoleniach i konferencjach,•udokumentowany dorobek naukowy,•znajomość języka angielskiego,•umiejętność posługiwania się pakietem Office,•gotowość do zatrudnienia w KPU […]

Czytaj dalej

Konkurs na stanowisko instruktora praktyka w Zakładzie Pielęgniarstwa

Konkurs na stanowisko instruktora praktyka w Zakładzie Pielęgniarstwa

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnieogłasza konkursna stanowisko instruktora praktyka w Zakładzie Pielęgniarstwa Wymagania stawiane kandydatom: ukończone studia magisterskie z pielęgniarstwa, aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza, minimum roczna praktyka zawodowa na stanowisku pielęgniarki/pielęgniarza, udokumentowany udział w szkoleniach, konferencjach, warsztatach  z zakresu pielęgniarstwa, udokumentowany dorobek naukowy, znajomość języka angielskiego, umiejętność posługiwania się […]

Czytaj dalej

Konkurs na stanowisko profesora uczelni w Zakładzie Pielęgniarstwa

Konkurs na stanowisko profesora uczelni w Zakładzie Pielęgniarstwa

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnieogłasza konkursna stanowisko profesora uczelni w Zakładzie Pielęgniarstwa Wymagania stawiane kandydatom:• dyplom doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych lub nauk o zdrowiu,• aktualne prawo wykonywania zawodu położnej/położnego,• minimum 8-letnie doświadczenie dydaktyczne,• minimum roczna praktyka zawodowa na stanowisku położnej/położnego,• co najmniej jedna monografia naukowa wydana przez punktowane […]

Czytaj dalej

Konkurs na stanowisko instruktora w Zakładzie Pielęgniarstwa

Konkurs na stanowisko instruktora w Zakładzie Pielęgniarstwa

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnieogłasza konkursna stanowisko instruktora w Zakładzie Pielęgniarstwa Wymagania stawiane kandydatom: ukończone studia magisterskie na kierunku położnictwo, aktualne prawo wykonywania zawodu położnej/położnego, doświadczenie zawodowe na stanowisku położnej/położnego, specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego, ginekologicznego i/lub położniczo-ginekologicznego, doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami, ukończony kurs instruktora w zakresie symulacji […]

Czytaj dalej

Konkurs na stanowisko instruktora praktyka w Zakładzie Pielęgniarstwa

Konkurs na stanowisko instruktora praktyka w Zakładzie Pielęgniarstwa

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnieogłasza konkursna stanowisko instruktora praktyka w Zakładzie Pielęgniarstwa Wymagania stawiane kandydatom: ukończone studia magisterskie na kierunku położnictwo, aktualne prawo wykonywania zawodu położnej/położnego, doświadczenie zawodowe na stanowisku położnej/położnego, specjalizacja z zakresu pielęgniarstwa neonatologicznego, doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami, udokumentowany udział w szkoleniach, konferencjach, warsztatach  z zakresu […]

Czytaj dalej