Archive for 3 maja, 2021

Kartka z kalendarza

W 1791 roku Sejm Czteroletni uchwalił Konstytucję 3 Maja. Ustawę regulującą ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Jest ona pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją. W 1469 roku we Florencji, urodził się Niccolò Machiavelli. Prawnik, filozof, pisarz społeczny i polityczny, historyk i dyplomata florencki, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli […]

Czytaj dalej

Myśl dnia

USTAWA RZĄDOWAz dnia 3-go maja 1791 roku W imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Stanisław August z Bożej łaski i woli Narodu Król Polski, Wielki Książe Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Inflancki, Smoleński, Siewierski i Czerniechowski, wraz z stanami skonfederowanemi, w liczbie podwójnej Naród Polski reprezentującemi, uznając, […]

Czytaj dalej