Archive for 1 kwietnia, 2021

Zakład Towaroznawstwa

LOKALIZACJA A OFERTA Doradztwo w zakresie narzędzi LEAN MANUFACTURING np. 5S, SMED. Ocena produktów spożywczych w oparciu o zastosowanie metod stosowanych w ocenie sensorycznej.

Laboratorium Inżynierii Środowiska

LOKALIZACJA Kampus Politechniczny Jerzego Dmochowskiego 12 38-400 Krosno Zakład Inżynierii Środowiska WYPOSAŻENIE LABORATORIUM Lp. Nazwa aparatury Przeznaczenie 1 Chromatograf  jonowy HPIC ICS-5000 Oznaczanie analitów w próbkach środowiskowych w postaci jonowej. 2 Demineralizator Hydrolab HLP 5 Urządzenie do oczyszczania wody do stopnia czystości odpowiadającemu „wodzie przeznaczonej do HPIC/HPLC”, czyli ultraczystej, zdejonizowanej […]

Czytaj dalej

Zakład Pielęgniarstwa – Centrum Symulacji Medycznej

LOKALIZACJA ul. Kazimierza Wielkiego 6 38-400 Krosno WYPOSAŻENIE CENTRUM Centrum Symulacji Medycznej (CSM) to miejsce, gdzie studenci Pielęgniarstwa zdobywają, ćwiczą i kształtują umiejętności praktyczne, niezbędne do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza. CSM składa się z następujących sal: – sala pielęgniarska symulacji wysokiej wierności – sala umiejętności pielęgniarskich – sala umiejętności technicznych – […]

Czytaj dalej

Zakład MiBM – Laboratorium inżynierii odwrotnej

LOKALIZACJA Kampus Politechnicznyul.  Żwirki i Wigury 9a38-400 KrosnoZakład MiBM WYPOSAŻENIE LABORATORIUM Skaner Smart Scan HE 3D LABORATORIUM OFERUJE pełną geometrię przestrzenną obiektu skanowanie obiektów z wysoką dokładnością

Zakład MiBM – Laboratorium metrologii i systemów pomiarowych

LOKALIZACJA Kampus Politechnicznyul.  Żwirki i Wigury 9a38-400 KrosnoZakład MiBM WYPOSAŻENIE LABORATORIUM 1. maszyna współrzędnościowa z głowicą uchylano-obrotową  – LK Metrology  Altera 7.5.52. 6-osiowe ramie pomiarowe – SMART 6303. chropowatościomierz – Starret SR 4004. projektor pomiarowy – Starret5. suwmiarki6. mikrometry7. kątomierze8. transametry9. czujniki zegarowe10. płytki wzorcowe11. płyty traserskie12. wzorce chropowatości13. wałeczki pomiarowe LABORATORIUM OFERUJE 1. wykonywanie pomiarów kontrolnych przyrządami typowo warsztatowymi2. wykonywanie pomiarów kontrolnych na maszynie współrzędnościowej3. tworzenie programów pomiarowych na podstawie modelu CAD4. wykonywanie pomiarów przenośnym ramieniem pomiarowym5. pomiar chropowatości powierzchni6. tworzenie modeli 3D na podstawie pomiarów