2019/20 – Certyfikacja umiejętności informatycznych na kierunku Turystyka i rekreacja

Na przełomie stycznia i lutego 2020 roku studenci II roku Kierunku Turystyka i rekreacja specjalność Wellnes i SPA uczestniczyli w ramach przedmiotu w programie nauczania: „Informatyka w usługach wellness i SPA” z zakresu zarządzania systemem informatycznym w prowadzeniu salonu SPA.

Cel zajęć i modułu Versum w zajęciach dydaktycznych:

Przekazywanie wiedzy i umiejętności oraz wyrobienie odpowiednich postaw i zachowań umożliwiających skuteczne przygotowanie i prowadzenie dokumentacji w prowadzeniu
i zarządzaniu firmą typu salon SPA przy użyciu kilku aplikacji Versum.

Kurs składał się z obsługi systemu, w którym należało wykonać poniższe elementy:

  1. Tworzenie konta w systemie
  2. Tworzenie pracowników salonu
  3. Dodanie klientów, grup klientów (firmy)
  4. Ustalanie terminarza wizyt klientów
  5. Dodawanie usług salonu
  6. Gospodarka magazynowa – zakup artykułów do salonu
  7. Sprzedaż usług, artykułów
  8. Prowadzenie grafiku pracowników
  9. Komunikacja z klientem, rezerwacja on-line
  10. Prowadzenie kasy, rozliczeń