2. Ambasador Republiki Białoruś profesor Wiktar Gajsionak z wizytą w naszej uczelni


Ambasador Republiki Białoruś profesor Wiktar Gajsionak z wizytą w naszej uczelni
 Wystąpienie Ambasadora Republiki Białoruś w Polsce profesora Wiktara Gajsionaka doskonale wpisało się w niedawno zainicjowany w naszej uczelni cykl wykładów „Polska i jej sąsiedzi”, co z nieskrywaną satysfakcją podkreślił witając znakomitego gościa rektor PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie, profesor Grzegorz Przebinda. Ambasador Gajsionak z przyjemnością przyjął formułę spotkania i rozpoczął swoje wystąpienie od zakreślenia dziejów Białorusi, zwracając szczególną uwagę na historyczny sojusz polsko-litewski, w którym ziemie i ludność zamieszkująca obszar współczesnej Białorusi odgrywały bardzo istotną rolę. Wątki bliskości kulturowej i językowej Polski i Białorusi oraz pograniczny, wielokulturowy charakter ziem białoruskich, niezwykle przypominających tym samym region podkarpacki, były najistotniejszymi kwestiami, wielokrotnie podkreślanymi przez ambasadora Wiktara Gajsionaka w pierwszej części jego wystąpienia. 

 Druga część wykładu poświęcona była przede wszystkim współczesnym relacjom Białorusi z jej największymi sąsiadami Unią Europejską i Rosją. Ambasador Gajsionak szczególnie wyeksponował specyfikę geopolitycznego położenia współczesnej Białorusi, zwracając uwagę na jej, często nierozumianą przez obserwatorów, próbę poszukiwania indywidualnej drogi rozwoju w tym specyficznym sąsiedztwie. Zdaniem ambasadora często stawiane pytanie o wybór drogi sojuszu Białorusi z Rosją lub z Unią Europejską jest z gruntu fałszywe. W jego opinii, losy Białorusi w ostatnich dziesięcioleciach, szczególnie zależność surowcowa od Rosji i technologiczna od państw Zachodu zmuszają władze w Mińsku do poszukiwania własnej drogi rozwoju, zwłaszcza, że głównym partnerem w wymianie handlowej z Białorusią nie jest Rosja, a Unia Europejska.Ambasador Gajsionak w odpowiedzi na pytanie doktora Bartosza Gołąbka o status języka rosyjskiego w republice Białoruś potwierdził jego nieustająco ważną rolę w komunikacji, kształtowaniu kultury i realacjach biznesowych. 

Rektor Przebinda, podsumowując spotkanie, które odbyło się w rocznicę pierwszych wolnych wyborów w Polsce i maskary na placu Tiananmen w Pekinie w 1989 roku, zwrócił także uwagę na problem wolności i swobód obywatelskich, które tak często stanowią o jakości relacji politycznych między naszymi narodami i państwami, a powinny być jednakowo mocno artykułowane zarówno w przypadku łamania tych praw w Turcji, Grecji czy Białorusi.

– Wszyscy jadący na Wschód, do Moskwy, powinni wysiąść po drodze na Białorusi i zobaczyć z bliska jak piękny i serdeczny jest to kraj, w którym tak silnie obecne jest nasze wspólne dziedzictwo kulturowe – powiedział żegnając ambasadora Gajsionaka i zapraszając do złożenia kolejnych wizyt w naszej uczelni rektor Przebinda.

Spotkanie z Ambasadorem Republiki Białoruś w Polsce poprzedziło otwarcie wernisażu wystawy współczesnych grafików białoruskich w budynku Biblioteki PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie. Na wystawie prezentowane są prace 20 artystów różnych pokoleń, stosujących w swej twórczości rozmaite techniki obrazowania – od akwaforty, poprzez linoryt aż po popularną akwarelę.

Wystawa w Bibliotece PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie będzie bezpłatnie dostępna dla zwiedzających do 18 czerwca bieżącego roku.

fot. Jacek Wnuk

(BG)