16. O Czeczenii wczoraj i dziś

O Czeczenii wczoraj i dziś w Bibliotece PWSZ w Krośnie

75 rocznica niechlubnej akcji deportacyjnej NKWD w 1944 roku skierowanej przeciwko Czeczenom i Inguszom oraz 4 rocznica zabójstwa rosyjskiego opozycyjnego polityka Borysa Niemcowa były okazją do otwartego spotkania zatytułowanego „Czeczenia wczoraj i dziś”, połączonego z wernisażem fotografii, które odbyło się 26 lutego 2019 roku.

Przybyli do Biblioteki PWSZ w Krośnie goście i studenci na wstępie wysłuchali skrótowego rysu historycznego i realioznawczego dotyczącego relacji rosyjskiego państwa z narodem czeczeńskim, który wygłosił dr Bartosz Gołąbek. Czeczeni mają bardzo długą tradycję kontaktów z Rosją, której udokumentowane fragmenty sięgają XVI wieku. Pierwotnie czysto gospodarcza wymiana stopniowo stawała się, wraz ze wzrostem i wzmacnianiem się Rosji, coraz bardziej agresywna. Wpływały na to między innymi nieokiełznane ambicje geopolityczne rosyjskich przywódców i brak zrozumienia i akceptacji dla miejscowych realiów. Dumny, pełny godności naród czeczeński z wielką żarliwością wielokrotnie występował w swego istnienia i terytorium obronie przed bezwzględnym i często nieobliczalnym najeźdźcą. Zaopatrzeni w podstawową wiedzę słuchacze łatwiej przyjęli i zrozumieli opowieść Jacka Wnuka, który zaprezentował galerię fotografii ze swojego pobytu z misją Międzynarodowej Inicjatywy Humanitarnej w rozbitej wojną i biedą Czeczenii w 2003 roku. Jacek Wnuk wspominając wyprawę, która mimo upływu czasu wciąż jest żywa w jego pamięci, opowiedział o doświadczeniach, których nie spodziewał się w najbardziej nawet śmiałych wyobrażeniach o Czeczenii, Czeczenach i ich relacji z Moskwą. 

Zakończenie spotkania było poświęcone bieżącym relacjom Moskwy z Czeczenią. Tym sprawom dedykowana jest wydana w 2017 roku w PWSZ w Krośnie publikacja pod tytułem Czeczenia Ramzana Kadyrowa. Składają się na nią historyczno-realioznawcze wprowadzenie autorstwa Bartosza Gołąbka i zrealizowany pod jego kierunkiem w ramach zajęć z tłumaczeń z języka rosyjskiego przez studentów przekład raportu Ilji Jaszyna – ucznia i przyjaciela zamordowanego 27 lutego 2015 roku rosyjskiego opozycjonisty Borysa Niemcowa – pt. Zagrożenie bezpieczeństwa narodowego, na temat aktualnej relacji między Kremlem i Czeczenią.

Niestety, co przyznał także obecny na spotkaniu rektor PWSZ w Krośnie prof. Grzegorz Przebinda, największym obciążeniem dla Rosji i Czeczenów jest  dramatyczna  trwałość tego konfliktu, sięgająca czasów nam współczesnych. Co więcej aktualna sytuacja polityczna w Czeczenii i Moskwie nie daje nadziei na szybkie zerwanie z wyniszczającą przeszłością tych relacji.

                                                                                                                                               dr Bartosz Gołąbek

Wystawę zdjęć Jacka Wnuka pt. CZECZENIA 03 można oglądać w foyer na II piętrze Biblioteki PWSZ w Krośnie.