12. „Polska i jej sąsiedzi”: krakowskie spotkanie z Natalią Sołżenicyn

W czwartek 18 maja 2017 roku – dokładnie w dniu urodzin Jana Pawła II – Uniwersytet Jagielloński miał zaszczyt gościć w swoich murach panią Natalię Sołżenicyn. Wdowa po wybitnym rosyjskim pisarzu i nobliście, Aleksandrze Sołżenicynie (1918–2008), przyjechała do Polski na zaproszenie rektora UJ, prof. dra hab. med. Wojciecha Nowaka, oraz rektora PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie, prof. dra hab. Grzegorza Przebindy. Wydarzenie to mogło się dokonać w związku z inicjatywą i staraniami rektora PWSZ w Krośnie profesora Grzegorza Przebindy, który w marcu bieżącego roku, występując na konferencji poświęconej Aleksandrowi Sołżenicynowi w Moskwie, osobiście wręczył Natalii Dmitrijewnie zaproszenie do odwiedzenia Krakowa oraz Krosna.

prof. Grzegorz Przebinda oficjalnie zaprasza Natalię Dmitriewnę Sołżenicynę do odwiedzenia Polski (Moskwa, marzec 2017)

Wystąpienie Natalii Sołżenicyn miało miejsce w Auli Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wśród zgromadzonych gości byli między innymi Aleksandra Kurczab-Pomianowska, wdowa po Jerzym Pomianowskim, tłumaczu na język polski Archipelagu GUŁag, dziekan Wydziału Filologicznego UJ, prof. dr hab. Elżbieta Górska, dyrektor Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ, dr hab. Katarzyna Jastrzębska, redaktor wydawnictwa „Znak” Jerzy Illg, prof. Lucjan Suchanek i inni znakomici goście.