10. Konsul Generalna Węgier w PWSZ w Krośnie

7 grudnia br. w uczelni gościliśmy dr hab. Adrienne Körmendy – Konsul Generalną Węgier w Krakowie. Pani konsul przyjechała do Krosna na zaproszenie władz uczelni i Stowarzyszenia Portius.

 
Dr hab. Adrienne Körmendy spotkała się z prof. Grzegorzem Przebindą  – Rektorem PWSZ w Krośnie, Piotrem Przytockim – Prezydentem Miasta Krosna oraz prof. Zbigniewem Barabaszem – prorektorem ds. studiów, doc. Stanisławem Rymarem – prorektorem ds. rozwoju, Franciszkiem Tereszkiewiczem – kanclerzem oraz Zbigniewem Ungeheuerem – Prezesem Stowarzyszenia Portius.

 Po spotkaniu z władzami uczelni pani konsul wygłosiła wykład Polska – Węgry. 1000 lat państwowości, 1000 lat wspólnej granicy, 1000 lat przyjaźni w ramach cyklu Polska i jej sąsiedzi. Udział w wykładzie, oprócz członków Stowarzyszenia Portius i Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, uczniów, studentów i mieszkańców Krosna, wzięli:  Zbigniew Kubit – Przewodniczący Rady Miasta i Zbigniew Dudycz – Wiceprzewodniczący Rady Miasta. 

 Na wstępie swojego wystąpienia dr hab. Adrienne Körmendy opowiedziała o postawionym w 2006 roku na Węgrzech pomniku przedstawiającym dwa zrośnięte ze sobą dęby symbolizujące losy obu narodów. Dęby symbolizują nie tylko wielowiekową tradycję relacji polsko-węgierskiej, ale i siłę wspólnoty losów opartych o wspólnotę interesów i wspólnotę emocji między tymi narodami. 

 W trakcie godzinnego wykładu pani konsul przedstawiła historię Węgier rozpoczynając od opisu wędrówek plemion koczowniczych w Europie, które pomimo wędrownego trybu życia zachowały swoją wspólnotę i język. Udało się to dzięki doskonałym umiejętnościom geograficznym oraz posługiwaniu się niezwykle opisowym językiem. Plemiona węgierskie utworzyły jedną z najbardziej silnych militarnie armii, która była w stanie opanować cały Basen Karpacki. Od X wieku rozpoczęto organizowanie państwowości Polski i Węgier w oparciu o chrześcijanizm. Pod wpływem chrześcijaństwa oba ludy przeszły zmianę cywilizacyjną. Prelegentka podkreślała, że granica między Polską a Węgrami była zawsze granicą przyjaźni. Węgrzy cieszyli się, że powstało państwo polskie po okresie rozbiorów, popierali uzyskanie przez Polskę suwerenności, przyjmowali uchodźców z Polski w trakcie dwóch wojen światowych. Dr hab. Adrienne Körmendy zaapelowała, że pomimo tego, iż obecnie Polskę i Węgry nie dzieli wspólna granica, to powinniśmy robić wszystko aby przyjaźń obu narodów była mocna i  wciąż żywa. 

  ***Wykłady w ramach cyklu Polska i jej sąsiedzi prowadzone przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Stanisława Pigonia w Krośnie cieszą się niesłabnącą popularnością zarówno wśród młodzieży szkół średnich, młodzieży akademickiej, jak i dorosłych odbiorców. Przybliżając najnowsze osiągnięcia nauki, a także problemy kultury, stanowią okazję do spotkania z najwybitniejszymi polskimi uczonymi. Gośćmi tego cyklu byli m.in.: prof. Andrzej Chwalba, prof. Andrzej Nowak, prof. Grzegorz Przebinda, prof. István Kovács i Grzegorz Łubczyk.